+31 (0) 88 0705 151 info@actagroup.nl

Praktisch gasmeten

Handboek DLP

Het Handboek DLP is een compleet naslagwerk voor DLP en R-DLP op basis van de nieuwe CROW 400 richtlijn (inclusief praktisch gasmeten).
Het is een praktisch veiligheidshandboek voor alle vragen tijdens de uitvoering van een project in of met verontreinigde bodem, op de bouwplek zelf.

De ontwikkelingen van milieu en arbeidsomstandigheden in het kader van ‘veilig werken in en met verontreinigde bodem’, van gekaderde beheersmaatregelen naar het risico gestuurd uitvoeren van projecten, maakt het werkveld dynamisch en uitdagend.

Om tijdens de uitvoering van een project, veilig te kunnen werken zonder het risico bloot gesteld te worden aan verontreiniging(en) in de bodem is in 1998 de praktische richtlijn Publicatie 132 gepubliceerd. In 2018 is een nieuwe richtlijn uitgebracht: CROW 400 richtlijn (een combinatie van de Publicaties 132 en 307).

Tekst gaat verder onder de foto’s.  Snel bestellen DLP handboek

Handboek

Naslagwerk

Lesboek

In het handboek DLP

Handboek DLP

Het Handboek DLP is handig in gebruik geeft antwoord op alle vragen over veilig werken in en met verontreinigde bodem gebaseerd op de nieuwe CROW 400 richtlijn, aangevuld met een groot aantal processchema’s, toelichtende diagrammen en foto’s waarmee u bijna op elke vraag een antwoord vindt. Het Handboek bevat 12 modules en ruim 440 pagina’s en is uitgevoerd in een handzaam formaat met hardcover en spiraal.

Naslagwerk

Het Handboek DLP is naast een compleet naslagwerk vooral ook een praktisch handboek. Het geeft antwoord op alle vragen omtrent het beheersen van veiligheidsrisico’s bij het werken in en met verontreinigde bodem. Gebruik het tijdens de uitvoering van een project, op de bouwplaats.

Lesboek Praktisch gasmeten

Het Handboek DLP is ook een lesboek met toegankelijke teksten. Het Handboek bevat 12 modules waaronder ‘Praktisch gasmeten‘, een vast onderdeel binnen de opleiding Deskundige Leidinggevende Projecten (DLP). Alle instrumenten en apparaten die daarbij aan de orde zijn, worden in dit handboek uitvoerig beschreven. Iedere module begint met de lesdoelen en een inleiding.

 

Titel:   Handboek DLP (incl. Praktisch gasmeten) – Tweede druk, maart 2019
ISBN:   9789090308777
Uitgever:   Groot Leerhuis van de Bouw
Uitgave:  Hardcover met spiraal
Prijs:  € 75 (excl. btw en verzendkosten*)

Test uw kennis

VRAAG 1: Kun je alleen met het volgen van de Arbeidsomstandighedenwet aan het werk in of met verontreinigde bodem?

Nee, voor het werken in en met verontreinigde bodem (zoals bij een milieukundig bodemonderzoek, grond- en of baggerwerk) zijn twee kaderwetten van belang, namelijk: de Arbeidsomstandighedenwet én de Milieu-wet-en regelgeving (bron: Handboek DLP).

VRAAG 2: Zijn alleen werkgever en werknemer betrokken bij het werken in of met verontreinigde grond?
Nee, Er zal altijd sprake moeten zijn van een goed overleg. Dit betekent dat de werkgever/opdrachtgever en de werknemer/opdrachtnemer moeten samenwerken. Zij moeten samen overleggen over de veiligheid op de werkplek. Het Arbeidsomstandighedenbesluit is hierover duidelijk. De opdrachtgever is verplicht zich in de Ontwerpfase ervan te vergewissen, dat de betrokken werkgevers en zelfstandigen in staat zijn de verplichtingen voor de arbeidsomstandigheden, die gelden in de Uitvoeringsfase, na te komen.(bron: Handboek DLP).
VRAAG 3: Is de veiligheidsklasse Oranje/Rood/Zwart te vergelijken met de veiligheidsklasse T&F klasse?
Ja, het betreft namelijk in beide gevallen de veiligheidsklasse waarin het werk moet worden uitgevoerd (bron: Handboek DLP-module 3, 3.1).
VRAAG 4: Is SRC een (giftige) stof die maakt dat het werk uitgevoerd moet worden in de veiligheidsklasse Zwart?
Nee, SRC (Serious Risk Concentration) de schadelijkheid door blootstelling aan de mens. Hierbij wordt gekeken naar de beschikbaarheid van de stof in de verschillende materie waarin het aanwezig is (bron: Handboek DLP module 3, 3.2).
VRAAG 5: Wordt de definitieve veiligheidsklasse bepaald voorafgaand aan de uitvoerende werkzaamheden?
Ja, dit wordt door de uitvoerende partij voorafgaand aan de werkzaamheden door de veiligheidskundige bepaald. (bron: Handboek DLP module 3, 3.3).
VRAAG 6: Moet een cabine van een mobiele graafmachine die wordt ingezet in de veiligheidsklasse Rood, voorzien zijn van een overdrukfiltersysteem?
Ja, een mobiele graafmachine ingezet in de veiligheidsklasse Rood, moet voorzien zijn van een overdrukfiltersysteem? (bron: Handboek DLP module 4, 4.4.4).
Vraag 7: Je bent 17 en kunt vakantiewerk doen bij een aannemer. Het werk betreft graven in verontreinigde bodem (veiligheidsklasse Zwart). Mag dit werk door jou worden gedaan?
Nee, voor het verrichten van werkzaamheden in verontreinigde bodem is de minimum leeftijd 18 jaar (bron: Handboek DLP module 4, 4.4.4).
Vraag 8: Zijn de DLP-er en de R-DLP-er beiden individueel inzetbaar op het werk als dat is ingedeeld in de veiligheidsklasse zwart?
Nee, alleen de R-DLP-er mag zijn/haar werkzaamheden uitoefen op een werk dat is ingedeeld in de veiligheidsklasse Zwart (bron: Handboek DLP module 5, 5.2).
Vraag 9: Is de Kwaliteitsverantwoordelijke persoon (KVP) een deskundigheid zoals in de SIKB-documenten beschreven?
Ja, de taken en verantwoordelijkheden vallen onder SIKB 7000 (bron: Handboek DLP module 5, 5.1)
Vraag 10: Wordt de veiligheidskundige deskundigheid ook gevraagd bij het opstellen van het V&G-plan?
Ja, dit kun je terugvinden in module 5 (blz. 134) en module 6 (blz. 153) van het Handboek DLP.
Vraag 11: In de werkvoorbereiding voorafgaand aan de uitvoeringsfase wordt de voorlopige Veiligheidsklasse opgegeven. Moet deze inhoudelijk gecontroleerd worden alvorens deze definitief te maken?
Ja, dat wordt door de opdrachtnemer gedaan (bron: Handboek DLP, module 6.3 V&G-verplichting in de Uitvoeringsfase blz. 154).
Vraag 12: Je bent 17 jaar en werkzaam in de verontreinigingsklasse Rood niet vluchtig. Moet je dan gezondheidskundig onderzocht worden?
Nee, je mag als 17-jarige niet op een locatie werken die als veiligheidsklasse Rood niet vluchtig is ingedeeld (bron: Handboek DLP, module 7.1, blz. 167).
Vraag 13: Je gaat aan het werk in de nieuwe veiligheidsklasse Oranje. Moet er dan voorafgaand aan de uitvoering een kick-off plaatsvinden?
Ja, dit is verplicht. Ook in de nieuwe veiligheidsklasse indeling (bron: Handboek DLP, module 8.1, blz. 180).
Vraag 14: Wordt de dampspanning uitgedrukt in mbar bij 20 graden Celsius?
Ja, dat klopt. Kijk voor meer uitleg over de dampdichtheid en zelfontbrandingstemperatuur in het Handboek DLP, module 9.1.4, blz. 198.
Vraag 15: Werkt een Photo Ionisatie Detector (PID) volgens de ‘Brug van Wheat Stone’?

Nee, dit principe wordt toegepast bij explosiemeters uitgerust met zgn. half geleide sensoren (bron: Handboek DLP, module 9.5, blz. 254).

Vraag 16: Is er verschil tussen het werken in ‘den droge’ en ‘in den natte’ bij verontreinigde (water)bodem?
Ja, bij de verschillende werktechnieken behoren ook verschillende beheersmaatregelen (bron: Handboek DLP, module 11.1, blz. 293).
Vraag 17: Is er een universeel persoonlijk beschermingsmiddel dat de gebruiker kan beschermen tegen mechanische, elektrische, thermische, chemische, fysische en biologische risico’s?
Nee, er wordt per jaar circa 200 miljoen euro uitgegeven aan PBM’s die de gebruiker moet beschermen tegen de risico’s waarmee die te maken kan krijgen. Soms is een combinatie van beschermingsmiddelen noodzakelijk om de gebruiker te beschermen tegen een specifiek risico (bron: Handboek DLP, module 12.3, blz. 311).
Vraag 18: Is binnen het proces van initiatief- en gebruiksfase alleen sprake van arbeidsomstandigheden?
Nee, het milieuaspect speelt ook altijd een rol in het doorlopen van het proces van initiatie- tot vervolg. Kijk verder in het Handboek DLP gebruikersfase, module Procesdeel, blz. 403).
Vraag 19: Mag je als machinist ook (R)DLP-er zijn?

Nee.

Is in de veiligheidsklasse ‘oranje’ altijd een veiligheidskundige nodig om dit werk op te starten?
Is de FIT-test voor een DLP-er verplicht?
Wat is het verschil tussen een DLP-er en RDLP-er?
Hoeveel extra tijd is er nodig bij een meting middels een slang?