+31 (0) 88 0705 151 info@actagroup.nl

Het voorkomen van ongevallen en zorg voor het milieu is onze missie

M&W Projecten

M&W Projecten levert al meer dan 25 jaar deskundig personeel op het gebied van veiligheid en kwaliteit ter ondersteuning van civiele werken en bodemsaneringen. Onze oorsprong ligt in de petrochemische industrie en we hebben in de loop der jaren veel expertise opgebouwd.

Wij hebben als taak om tijdens projecten de uitvoering van de werkzaamheden te controleren en te toetsen aan de daarvoor geldende eisen en voorschriften.

Wij voldoen aan de gestelde kennis- en ervaringseisen en vakbekwaamheid m.b.t. veiligheidsondersteuning bij grondverzet in en van verontreinigde grond, vaststellen van grenzen, aanbrengen van systemen, inrichten werkterrein, werkzaamheden rondom grond- en afvalstromen, vrijkomen van grond en afval, aan- en afvoer, verwerken, controle kwaliteit, metingen, V&G plan, logboek, registratie, veiligheid etc. Voor een totaaloverzicht zie paragraaf 3.10 BRL 7000.

De werkmaatschappijen van de Acta Group

acta Safety Professionals

acta Safety Professionals B.V. levert MVK (veiligheidskundigen) en veiligheidskundig advies in de bouw en infra

UBM Personeelsdiensten

UBM Personeelsdiensten B.V. is een uitzendbureau met specialisme ‘van Bodem tot Bouw’

M&W Projecten

M&W Projecten B.V. levert o.a. DLP en KVP  bij werken met verontreinigde grond en grondwater

Bodembureau

Bodembureau B.V. levert milieukundige begeleiding bij projecten met vervuilde grond of bodemsaneringen

acta Safety Professionals

acta Safety Professionals B.V. levert MVK (veiligheidskundigen) en veiligheidskundig advies in de bouw en infra

UBM Personeelsdiensten

UBM Personeelsdiensten B.V. is een uitzendbureau met specialisme ‘van Bodem tot Bouw’

M&W Projecten

M&W Projecten B.V. levert o.a. DLP en KVP  bij werken met verontreinigde grond en grondwater

Bodembureau

Bodembureau B.V. levert milieukundige begeleiding bij projecten met vervuilde grond of bodemsaneringen