+31 (0) 88 0705 151 info@actagroup.nl

Wat we bieden

Acta Academy

Wij bieden diverse opleidingen aan die wij hebben ondergebracht bij onze Acta Academy. Deze Acta Academy is onderdeel van de Acta Group en maakt gebruik van alle expertise die bij ons in huis is op het gebied van veilig werken in de gww, (verontreinigde) bodem en utiliteitsbouw.

Acta is ook uw veiligheidspartner als het gaat om het beheersen van risico’s en verbeteren van veilig en gezond werken. Onze aanpak helpt u om de verschillende treden van de Safety Culture Ladder (de Veiligheidsladder) te behalen. Kijk voor meer informatie op Samen de ladder op.

Onze docenten hebben veel ervaring in de praktijk en brengen hun kennis graag aan u over!  Kijk snel welke opleidingen en cursussen wij aanbieden en schrijf u in.

 

De veiligste bouwplaats maak je samen met Acta.

Samen de ladder op – SCL 2

De opleiding ‘Samen de ladder op’ Is een heel interactieve training, verdeeld over 3 sessies van elk 1,5 à 2 uur.
Het betreft een self-assessment SCL niveau 2 voor bedrijven tot 5 medewerkers. Kleine groepjes van maximaal 8 tot 10 deelnemers per cursus, verzekeren een persoonlijke benadering. De opleiding is in de regio dus dicht in de buurt. Check de locaties en data.

R-DLP   –  REGISTER DESKUNDIG LEIDINGGEVENDE PROJECTEN

Veiligheid en arbeidsveiligheid zijn bijzonder lastig te definiëren begrippen. Wat de één als onveilig ervaart, is voor een ander niet aan de orde. De opleiding R-DLP leidt u op tot een deskundige die in staat is om werken in of met verontreinigde grond of (grond)water te begeleiden volgens de nieuwste CROW richtlijn 400. Na het volgen van deze opleiding kunt u als R-DLP’er zelfstandig maatregelen treffen. U bent in staat om als R-DLP’er maatregelen op- of af te schalen, passend bij de risico’s die het werken in de verontreinigde grond met zich mee brengen. De opleiding voorziet u van adequate informatie en onderricht u over de indeling en de beheersmaatregelen die bij de verschillende veiligheidsklassen toe te passen zijn, daarnaast leert u de verschillende meetapparatuur kennen en hoe deze in de praktijk gebruikt worden. De R-DLP beschikt over leidinggevende kwaliteiten.

R-DLP   –  EXAMENTRAINING

Register – Deskundig Leidinggevende Projecten, voor werken in de veiligheidsklassen ‘Oranje niet vluchtig tot en met Zwart vluchtig’ conform de nieuwste CROW richtlijn 400.

Het doel van de training is om ervoor te zorgen dat u vol vertrouwen het examen ingaat.

Het is dé perfecte voorbereiding op uw R-DLP examen conform de nieuwste CROW richtlijn 400.

DLP in 1 dag – Deskundig Leidinggevende Projecten

Deskundig Leidinggevende Projecten (DLP 400) standaard, voor werken in de klasse ‘Oranje en Rood’ niet vluchtig’ conform de nieuwste CROW richtlijn 400.

Het doel van de opleiding is om u als MVK’er of HVK’er in 1 dag op te leiden tot een deskundige die in staat is om werken in of met verontreinigde bodem en waterbodem te begeleiden. Na het volgen van deze opleiding kunt u zelfstandig veiligheidsmaatregelen treffen. De DLP’er is in staat om maatregelen op- of af te schalen, passend bij de risico’s die het werken in de verontreinigde grond met zich mee brengen. U ontwikkelt tijdens de opleiding adequate kennis omtrent de verschillende veiligheidsklassen en de daarbij wettelijk vereiste maatregelen.

DLP Herhaling

Met de opleiding DLP Herhaling wordt uw kennis opgefrist en worden de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van werken in of met verontreinigde grond en (grond)water gepresenteerd. Daarnaast worden de meest recente wijzigingen in de CROW richtlijn 400 doorgenomen en ervaringen uitgewisseld. U bent na de opleiding weer volledig op de hoogte van de meest actuele veranderingen en in staat zelf de te treffen maatregelen toe te passen. Daarnaast kunt u de van toepassing zijnde veiligheidsklassen zelf bepalen, inclusief het daarbij wettelijk vereiste pakket van maatregelen.

Praktisch gasmeten

Tijdens deze opleiding wordt u voorgelicht en geïnstrueerd inzake gasmetingen die van toepassing zijn bij werkzaamheden in of met verontreinigde grond of (grond)water. Na het volgen van deze opleiding bent u zelfstandig in staat deskundig gassen te detecteren en op theoretisch en praktisch onderbouwde werkwijze een goede gasmeting te verrichten.

Milieukundig Begeleider – MKB

De opleiding MKB is ontwikkeld voor mensen met basiskennis van bodemverontreiniging, bodemonderzoek en veilig werken in of met verontreinigde grond.

Asbest herkennen

Veiligheid en arbeidsveiligheid zijn bijzonder lastig te definiëren begrippen. Wat de één als onveilig ervaart, is voor een ander niet aan de orde. Wanneer u werkzaamheden verricht waarbij u op asbest kunt stuiten, is het aan te raden de opleiding Asbestherkenning te volgen. Na afloop van de training bent u in staat om situaties goed te beoordelen en in voorkomende gevallen de juiste maatregelen te nemen.

VGM Coördinator

U leert als professional hoe u als VGM Coördinator in de praktijk moet adviseren over zaken als Veiligheid Gezondheid en Milieu.
VGM dossiers samenstellen, RI&E’s, TRA’s, werkvergunningen maken. Rolverdelingen, wet en regelgeving, diverse contractvormen die van invloed zijn op VGM beleid.

Veiligheidscertificaat Aannemers – VCA

Vanaf 1 januari 2000 zijn aannemers verplicht operationeel personeel de cursus Basisveiligheid VCA met goed gevolg te laten afleggen.

Deze cursus is voor medewerkers die werkzaamheden uitvoeren bij o.a. aannemersbedrijven. De kennis van veiligheidsaspecten wordt getoetst met een examen op basis waarvan een diploma wordt uitgereikt.

Veilig werken langs de weg

Wanneer u werkzaamheden verricht langs de openbare weg bent u verplicht de opleiding “Veilig werken langs de weg” te volgen.

Na afloop van de training bent u in staat om situaties goed te kunnen beoordelen en in voorkomende gevallen de juiste maatregelen te nemen.

Operationeel medewerker – OPM

Wanneer u werkzaamheden verricht in verontreinigde grond of in verontreinigd (grond)water, is het aan te raden de Opleiding Operationeel Medewerker OPM te volgen. Na afloop van de opleiding bent u in staat om situaties goed te kunnen beoordelen en in voorkomende gevallen de juiste maatregelen te nemen.
Geen evenementen gevonden!
Meer laden